Poslovna dokumentacija

Poslovna dokumentacija je zbirka tistih poslovnih listin s področja poslovanja podjetja, ki so podlaga in tudi rezultat poslovanja podjetja, s katerimi podjetje izkazuje svojo aktivnost tudi pred davčnimi in drugimi inšpekcijskimi službami. V poslovno dokumentacijo v najširšem smislu sodijo vse glavne in pomožne knjige, izdani in prejeti računi, potni nalogi, obračuni plač, obračun DDV in knjigovodske listine, povezane s prometom …

Vodenje poslovnih knjig

Izraz “vodenje poslovnih knjig” obsega široko paleto računovodskih in dokumentnih aktivnosti, ki so pomembne za kakovostno in pravočasno poslovno odločanje. Na podlagi kakovostnega knjigovodstva in računovodstva lahko uprava podjetja sprejema kakovostne poslovne odločitve in izboljšuje poslovni rezultat. Pri vodenju poslovnih knjig je zato izjemnega pomena, da so vsi dokumenti evidentirani, zbrani in dostopni na enem mestu, hkrati pa je dostop …

Mobilna pisarna

Pojem “mobilna pisarna” je nekoč opredeljeval predvsem strojno konfiguracijo prenosnika, lahkega tiskalnika za terensko rabo. Danes ta strokovni izraz obsega bistveno več – gre za celovito rešitev, ki ne omogoča le tipkanja dokumentov na terenu, pač pa celovito izrabo vseh informacijskih sistemov (IS) podjetja tudi na terenu. Tako lahko terenski delavci pri strankah nemudoma preverjajo informacije neposredno v IS, se …

Skeniranje dokumentov

Skeniranje dokumentov je postopek, s katerim tiskane dokumente (vabila, dopise, pogodbe, delovno dokumentacijo, načrte, razne tiskovine in drugo) pretvorimo v elektronsko obliko. Tako nastane slikovno, lahko pa tudi besedilno gradivo, po katerem je mogoče enostavno iskati po besedah ali besednih zvezah. Za namen skeniranja se lahko uporabljajo samostojni skenerji, najpogosteje pa se skeniranje v podjetjih izvaja s pomočjo večnamenskih dokumentnih …

Potni nalogi

Potni nalog je računovodska listina, s katero v podjetju spremljamo in dokazujemo službena potovanja zaposlenih in izkazujemo upravičenost stroškov, ki nastanejo na taki službeni poti. Oblika in vsebina knjigovodskih listin, kakršna je potni nalog, je predpisana s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Potni nalog je nalog za izvajanje, obračun potnih stroškov pa knjigovodska listina. Za pisanje potnih nalogov in obračunov potnih …

Najem fotokopirnega stroja

Nakup naprave, kot je fotokopirni stroj, včasih ni najboljša rešitev za podjejte, saj izdatek nastane takoj, strošek podjetja pa se obračunava naslednjih nekaj let. Druga težava, ki jo prinese takojšnji nakup, je hitra tehnološka zastaranost, saj je razvoj na tem področju zelo hiter. Zato je včasih lahko bolj smotrno, da podjetje fotokopirno napravo najame. Najem aparata ne omogoča le predvidljivih …