Varnost dokumentov

Varna elektronska hramba dokumentov

Vas skrbi, da bi vaš elektronski sistem lahko kršil zakonsko določena pravila elektronskega shranjevanja dokumentacije? Elektronski dokumentni sistem EffectiveOffice omogoča celovito elektronsko hrambo dokumentov vse od začetka nastajanja do izteka veljavnosti oziroma uporabnosti dokumenta. Rešitev je skladna z veljavno zakonodajo in referenčnimi standardi, ki veljajo za to področje: Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP), Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA), Zakon o tajnih podatki (ZTP), Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) in Enotne tehnološke zahteve (ETZ). Temeljito in po pravilih.

Varno tiskanje dokumentov

Kaj le pomeni varnost pri tiskanju dokumentov? Dostop do dokumentov v elektronski obliki je zavarovan, dokumente pa lahko tiskajo samo tisti, ki imajo za to pooblastilo. Odpade nenamenska uporaba službenih tiskalnikov ali zloraba službenih adrem ter tiskanje visoko varovanih dokumentov s strani nepooblaščenih oseb. Vedno je razvidno, kdaj in kdo je kaj tiskal, kdo je dostopal do dokumentov in kaj je z njimi počel. Tiskanje po pravilih.

Izginuli dokumenti

Dokumenti v dokumentnem sistemu ne morejo izginiti, saj je brisanje dokumentov uporabnikom onemogočeno.

Dokumenti na varnem tudi v oblaku

EffectiveOffice Cloud zagotavlja hrambo dokumentov in podatkov tudi v oblaku. Za varnost skrbijo stabilni strežniki, ki se v skladu z evropsko zakonodajo nahajajo znotraj območja EU, prav tako pa si lahko zagotovite stalno 24-urno podporo v primeru težav. Ker strežniki niso na vaši lokaciji, za njihovo delovanje in vzdrževanje jamči sistemska ekipa. Vi pa se lahko osredotočite na poslovanje.

Varnost sistema in preprečevanje dostopa nepooblaščenim osebam

Se vam je že kdaj sanjalo, da bo nekdo dostopal do dokumentov, ki se ga ne tičejo, in z njimi ravnal malomarno? S pomočjo mehanizmov za overjanje dostopa omogoča sistem varno rabo in določanje vlog, kdo ima dostop do katerih dokumentov. Uporabniki tako vidijo samo tiste dokumente, ki jih morajo videti. Dostop je šifriran, hkrati pa se pri vseh dokumentih in akcijah v procesih beleži revizijska sled, ki priča o tem, kaj je kdo z dokumentom počel. Podprta sta imenika LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) in ActiveDirectory, ki omogočata upravljanje identitet uporabnikov. To pomeni, da lahko rešitev črpa imena in druge nastavitve za dostop do dokumentov iz že uveljavljenih nastavitev v vašem omrežju računalnikov v podjetju. Strogo in varno.