Podpora poslovnim procesom

Kako avtomatizirati posamezne poslovne procese

Se vam zdi, da za opravljanje vedno enih in istih, ponavljajočih opravil z dokumenti izgubljate ogromno časa? EffectiveOffice vam omogoča samodejno izvajanje poslovnih opravil na dokumentih v skladu z dostopovnimi pravicami in obveznostmi, ki izhajajo iz vlog posameznih uporabnikov sistema. Scenariji za posamezne dokumente so lahko različni (fakturiranje računov, potni nalogi, servisni nalogi, priprava in avtorizacija pogodb, kadrovske mape, razna projektna dokumentacija …), za vsak dokument je mogoče točno videti, kako daleč je izpeljan določen postopek za posamezni dokument. To pomeni, da je za dodeljene vloge (tajništvo, uprava, vodje procesov, izvajalci procesov, vodje oddelkov, itd.) mogoče izvajati različne funkcije na dokumentih ter pregledovati stanja in procesna ozka grla. Avtomatizirano in varčno.

Elektronsko upravljanje poslovanja

Se vam in vašim sodelavcem na mizi nabirajo kupčki neobdelanih dokumentov in zadev? V EffectiveOffice boste imeli pregledno razdeljene dokumente in naloge, vedno boste lahko ugotovili, kje se zatikajo posamezni procesi, naloge boste z lahkoto dodeljevali sodelavcem in sledili izvajanju. Dokumente lahko pripenjate posameznim zadevam ali jih vlagate v mape. Postopki za dokumente so uniformno programirani, zato se lahko izognete neprijetnim odstopanjem, ki bi lahko povzročila poslovno škodo. Usklajeno in učinkovito.

Potek procesov, kadar je nekdo odsoten

Kaj pa, ko hoče nekdo predati svoje geslo sodelavcu? EffectiveOffice omogoča pooblaščanje sodelavcev. Ko bo torej nekdo odsoten, lahko določene naloge, ali pa vse njegove naloge, v času njegove odsotnosti prevzame nekdo drug. Tudi v tem primeru je v revizijski sledi zabeleženo, kdo je zares dostopal do dokumentov in procesov ter izvajal posamezne aktivnosti. Uporabnik lahko nadomešča tudi več oseb hkrati. Urejeno in sledljivo, saj je brisanje dokumentov uporabnikom onemogočeno.

Kako preprečiti, da česa ne spregledate

Se bojite, da boste v novem sistemu nebogljeni in boste kak pomemben dokument pozabili obdelati? EffectiveOffice uporabnike samodejno obvešča o spremembah, novih dokumentih in komunikaciji glede dokumentov. Poleg tega je možno nastaviti samodejne izpise raznih dogodkov, vložitev in komunikacij, da uporabniki res ničesar ne spregledajo. Način obveščanja lahko nastavite za vsakega uporabnika posebej. Dosledno in pregledno.