3 ključne spremembe na področju elektronskega arhiviranja

Novela Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (ZVDAGA) je uvedla novosti na področju digitalnega arhiviranja in podjetjem izredno poenostavlja prehod na brezpapirno poslovanje.

Prenesite hitri vodič in spoznajte, katere so 3 ključne spremembe na področju elektronskega arhiviranja, ki vam lahko olajšajo poslovanje.

Dokument vam bo pomagal razumeti:

  • kaj novela ZVDAGA pomeni za podjetja,
  • kako zadostiti 4 načelom dolgoročne elektronske hrambe,
  • kako dokazati verodostojnost elektronskih dokumentov.