Se vam bolj splača obdelovati papirne ali elektronske dokumente?

“Obdelava tiskane fakture stane 40 evrov, obdelava elektronske pa le 10 evrov,” je na nedavni konferenci o elektronskih računih povedala Pirjo Ilola iz Finske zveze za finančne storitve. Številke so morda nekolike višje, saj prihajajo iz sorazmerno produktivnega in bogatega dela Evrope, a razmerje je zagotovo pravo. Ste kdaj zares ocenili stroške pri obdelavi papirnih dokumentov? Ste prepričani, da je …

Olajšajte si poročanje o porabi za reprezentanco

Saj poznate tisto zgodbo o direktorju, ki veliko sestankuje s poslovnimi strankami, jih vozi na kosila, obiskuje na vseh koncih Evrope, vendar pa se mu računi vedno izgubljajo in so pri obračunavanju stroškov reprezentance ob koncu meseca vedno zapleti? Ko pa je tako odveč tiste račune zbirati v ločeno mapo, na njih pisati pomembne podatke s kom, kdaj, kje, s …

Kam je šla tista pogodba, ne najdem je?!

Preveriti morate že podpisano pogodbo, pa je ne najdete – katastrofa! Ni je v fasciklu, ne najdete je na svoji mizi, v elektronski pošti ali na disku pa je tudi ni, ker se vam je pred kratkim sesul disk. Čas je za plan B – pogledate še pri sodelavcih, vprašate šefa, celo v torbo in predale pri sebi doma pogledate. …

Arhiviranje dokumentov

Elektronsko arhiviranje dokumentov je postopek, s katerim tiskane dokumente (vabila, dopise, pogodbe, delovno dokumentacijo, načrte, razne tiskovine in drugo) pretvorimo v elektronsko obliko. Tako nastane slikovno, lahko pa tudi besedilno gradivo, po katerem je mogoče enostavno iskati po besedah ali besednih zvezah. Za namen skeniranja dokumentov v elektronski arhiv se lahko uporabljajo samostojni skenerji, najpogosteje pa se skeniranje v podjetjih …

Mobilna pisarna in vseprisotni dokumenti

Kdor je učinkovit, je danes mobilen. Vse informacije lahko nosi v žepu, s pomočjo naprave v velikosti dlani pa se lahko povezuje tako z zaledno pisarno v podjetju kot tudi z vsemi informacijskimi tokovi med podjetjem in stranko. Mobilno delo – najsi bodo to procesi, ki se običajno izvajajo v pisarnah, ali pa terensko delo, ki je zadnjih nekaj let …

Poslovna dokumentacija

Poslovna dokumentacija je zbirka tistih poslovnih listin s področja poslovanja podjetja, ki so podlaga in tudi rezultat poslovanja podjetja, s katerimi podjetje izkazuje svojo aktivnost tudi pred davčnimi in drugimi inšpekcijskimi službami. V poslovno dokumentacijo v najširšem smislu sodijo vse glavne in pomožne knjige, izdani in prejeti računi, potni nalogi, obračuni plač, obračun DDV in knjigovodske listine, povezane s prometom …

Vodenje poslovnih knjig

Izraz “vodenje poslovnih knjig” obsega široko paleto računovodskih in dokumentnih aktivnosti, ki so pomembne za kakovostno in pravočasno poslovno odločanje. Na podlagi kakovostnega knjigovodstva in računovodstva lahko uprava podjetja sprejema kakovostne poslovne odločitve in izboljšuje poslovni rezultat. Pri vodenju poslovnih knjig je zato izjemnega pomena, da so vsi dokumenti evidentirani, zbrani in dostopni na enem mestu, hkrati pa je dostop …

Mobilna pisarna

Pojem “mobilna pisarna” je nekoč opredeljeval predvsem strojno konfiguracijo prenosnika, lahkega tiskalnika za terensko rabo. Danes ta strokovni izraz obsega bistveno več – gre za celovito rešitev, ki ne omogoča le tipkanja dokumentov na terenu, pač pa celovito izrabo vseh informacijskih sistemov (IS) podjetja tudi na terenu. Tako lahko terenski delavci pri strankah nemudoma preverjajo informacije neposredno v IS, se …

Skeniranje dokumentov

Skeniranje dokumentov je postopek, s katerim tiskane dokumente (vabila, dopise, pogodbe, delovno dokumentacijo, načrte, razne tiskovine in drugo) pretvorimo v elektronsko obliko. Tako nastane slikovno, lahko pa tudi besedilno gradivo, po katerem je mogoče enostavno iskati po besedah ali besednih zvezah. Za namen skeniranja se lahko uporabljajo samostojni skenerji, najpogosteje pa se skeniranje v podjetjih izvaja s pomočjo večnamenskih dokumentnih …