Mobilna pisarna

Pojem “mobilna pisarna” je nekoč opredeljeval predvsem strojno konfiguracijo prenosnika, lahkega tiskalnika za terensko rabo. Danes ta strokovni izraz obsega bistveno več – gre za celovito rešitev, ki ne omogoča le tipkanja dokumentov na terenu, pač pa celovito izrabo vseh informacijskih sistemov (IS) podjetja tudi na terenu. Tako lahko terenski delavci pri strankah nemudoma preverjajo informacije neposredno v IS, se …

Skeniranje dokumentov

Skeniranje dokumentov je postopek, s katerim tiskane dokumente (vabila, dopise, pogodbe, delovno dokumentacijo, načrte, razne tiskovine in drugo) pretvorimo v elektronsko obliko. Tako nastane slikovno, lahko pa tudi besedilno gradivo, po katerem je mogoče enostavno iskati po besedah ali besednih zvezah. Za namen skeniranja se lahko uporabljajo samostojni skenerji, najpogosteje pa se skeniranje v podjetjih izvaja s pomočjo večnamenskih dokumentnih …

Potni nalogi

Potni nalog je računovodska listina, s katero v podjetju spremljamo in dokazujemo službena potovanja zaposlenih in izkazujemo upravičenost stroškov, ki nastanejo na taki službeni poti. Oblika in vsebina knjigovodskih listin, kakršna je potni nalog, je predpisana s Slovenskimi računovodskimi standardi (SRS). Potni nalog je nalog za izvajanje, obračun potnih stroškov pa knjigovodska listina. Za pisanje potnih nalogov in obračunov potnih …

Najem fotokopirnega stroja

Nakup naprave, kot je fotokopirni stroj, včasih ni najboljša rešitev za podjejte, saj izdatek nastane takoj, strošek podjetja pa se obračunava naslednjih nekaj let. Druga težava, ki jo prinese takojšnji nakup, je hitra tehnološka zastaranost, saj je razvoj na tem področju zelo hiter. Zato je včasih lahko bolj smotrno, da podjetje fotokopirno napravo najame. Najem aparata ne omogoča le predvidljivih …